Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-
mail: kontakt@symbolsmaku.pl.
Reklamowany towar należy wysłać na adres: Pana Tadeusza 6, Kraków 30-727.

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,

 • usunięcia wady,

  lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,

 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

  Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem jednego roku od dnia wydania rzeczy.

  Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.
  Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

  Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.